تعمیر پکیج در گلبهار

تعمیرات پکیج افسرده
برونسی15-مجتمع گوهرشرق پلاک50-پکیج افسرده
خدمات فنی و تاسیسات پارس نوین درگلبهار
گلبهار،امام خمینی54،مجتمع تجاری شاهین طبقه اول
خدمات پکیج و رادیاتور عمارت
گلبهار، بین برونسی 15 و 17 - مجتمع تجاری گوهر شرق - واحد43
بلوار فروردین، فروردین 4، مجتمع تجاری کوروش
گلبهار، میدان پرند، طبقه تحتانی مسجد امام زین العابدین (علیه السلام)
جمهوری 15برونسی 15مجتمع گوهر شرق پلاک 59داخل مجتمع
گلبهار انتهای جمهوری ۱۲ مجتمع تجاری امام رضا
گلبهار ،امام خمینی 62،پشت مجتمع نگین ،جنب نانوایی، تاسیسات آذربایجان

پشتیبانی

09154033995