تعمیرات پکیج در گلبهار

افشار

تعمیرات لوازم گازی و برقی افشار

سیار (در محل)
خدمات فنی و تاسیسات پارس نوین درگلبهار

خدمات فنی وتاسیسات پارس نوین

گلبهار،امام خمینی54،مجتمع تجاری شاهین طبقه اول

تعمیرات پکیج

بلوار برونسی، نبش برونسی 2

تعمیرات تخصصی پکیج آبگرمکن گروهی

تعمیرات پکیج فارغی

گلبهار،بلواراستقلال،استقلال،استقلال17،برونسی2،مجتمع تجاری امام رضا ع

تعمیرات پکیج رخشانی

گلبهار،خیابان عدالت14،معلم7،مجتمع تجاری فرهنگیان

تاسیسات فرهنگ

گلبهار،جمهوری15،سه راهی دوم،سمت راست

پکیج،رادیاتور و پمپ شایسته

گلبهار،خروجی به سمت مشهد،جنب پمپ گاز،مجتمع خدمات خودرویی ساحل

نصب وتعمیرات پکیج وبخاری فیروزی

گلبهار،بلوارپرند، پرند3،سمت راست

نصب وتعمیرات پکیج گلریز

گلبهار،بلوارپرند، پرند3،سمت راست

پشتیبانی

09154033995