تاکسی تلفنی در گلبهار

گلبهار،بلوار عطار،بلوار اندیشه
عدالت۳۴ غدیر۱۸ نبش شقایق۸
گلبهار فرهنگیان دانش آموز ۱۰
بلوار عدالت ، کمال الملک
بلوار عطار نیشابوری، بلوار پیروزی
بلوار عدالت، بلوار بهار، خیابان نسترن
بلوار جامی، بلوار عدالت، نبش شقایق 8

پشتیبانی

09154033995