باشگاه ورزشی در گلبهار

باشگاه ورزشی خانه تناسب

باشگاه ورزشی بانوان خانه تناسب

گلبهار بلوارپیروزی بین پیروزی ١٠ و ١٢ مجتمع تجاری آرمان ۴ باشگاه خانه تناسب

باشگاه ورزشی یاسین

بلوار عدالت، بلوار ابن سینا، نسترن، یاس

باشگاه بدنسازی زیتون

بلوار عدالت، بلوار ابن سینا، نسترن، یاس

موسسه سلامت و هنرهای رزمی پیشرو

بلوار استقلال ، عطار نیشابوری

باشگاه ورزشی حس برتر(بانوان)

بلوار عدالت

مجموعه ورزشی دنیای قدرت

خیابان ترنج، ترنج 3

باشگاه رزمی سیمرغ

بلوار پرند، استاد رسام، طوبی

مدرسه رزمی هنرهای پیشرو

بلوار استقلال، بلوار عطار نیشابوری

باشگاه ورزشی بانوان گندم

خیابان شریعتی 10

باشگاه ورزشی احتشام

بلوار عدالت، کمال الملک، ترنج

باشگاه ورزشی پینگ پنگ

بلوار عدالت، بین ملک الشعرای بهار و بلوار ابن سینا

پشتیبانی

09154033995