ایستگاه اتوبوس در گلبهار

بخشداری،دانشگاه سناباد
تقاطع بلوار پیروزی وبرونسی
بلوارپیروزی،روبروی مجتمع گلها(سبزگامان
بخشداری،دانشگاه سناباد
خیابان شهید کاوه،مجتمع اتوبوسرانی
بلوار جمهوری،روبروی مجتمع جنت
خیابان استقلال،ورودی شهر گلبهار روبروی پایگاه بسیج
بلوارپیروزی،بین پیروزی 12و14مجتمع امام حسن ع
تقاطع خیابان چهارباغ وخیابان بهار
بلوار شهید فهمیده،جنب مسجد امام حسن ع
میدان ابن سینا،خیابان ابن سینا
بلوار شهید فهمیده،مجتمع عقیق
تقاطع خیابان ابن سینا وبلوار استقلال
بلوار جمهوری،بعد از جمهوری 6 جنب مجتمع مسکونی
تقاطع خیابان جمهوری وخیابان شهید فهمیده

پشتیبانی

09154033995