ام دی اف سازی در گلبهار

صنایع چوب و ام دی اف برمک

گلبهار، نوبهار، حاشیه جاده قدیم، بین امام رضا 1 و 3

ام دی اف پرشین

میدان پرند

کابینت،کمددیواری(بلوارامام خمینی)

گلبهار،بلوار امام خمینی 44،مجتمع تجاری ولیعصر،طبقه بالا

ساخت سازه های ام دی اف(حاصل خواه)

کابینت وMDFفدک

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

کابینت ودکوراسیون پاسارگاد

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

برش وخدمات کابینت بشکار

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

سخاه چوب

گلبهار، تلاش 8

کارگاه ام دی اف تک

بلوار بهمن، بهمن 3

کارگاه هارمونیکادکور

بلوار کاوه، مجتمع کارگاهی

ام دی اف محسنی

امام خمینی ۶۲، مجتمع شاهنامه ۲

پشتیبانی

09154033995