الکتریکی در گلبهار

کالای برق ایرانیان

خراسان رضوی، شهرستان گلبهار، روستای نوبهار، بزرگراه قوچان - مشهد، قوچان

الکتریکی شهاب

بلوار پرند

خدمات کامپیوتری

بلوار ملک الشعرای بهار

الکتریکی ثامن

بلوار مهرگان، مجتمع تجاری مهرگان

بازرگانی راد الکترونیک

گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31

الکتریکی مهتاب

گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار10،داخل پارک لاله،سمت چپ

کالای برق ایمان

گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،قبل ازپرند3

شهاب الکتریک

گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام

الکتریکی و خدمات برق ساقی

انتهای فروردین22 - جنب مسجد

کالای برق حامدی

استقلال7،مجتمع اوپال

کالای برق غلامی

بلوار پرند ، استاد رسام

الکتریکی محمدی

بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند

پشتیبانی

09154033995