ابزار فروشی در گلبهار

رنگ وابزارمحمودرحمانی

گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،نبش پرند3،جنب پیشخوان دولت

ابزار یراق مصطفی

انتهای جمهوری 31، بلوار بهمن

اجاره ابزارالات ساختمانی رعد

بلوار جمهوری، جمهوری 15، انتهای برونسی 15، مجتمع تجاری گوهر شرق

ابزارفروشی المهدی عج

بلوار شهید برونسی، شهید برونسی 31

ابزار فروشی نخعی

گلبهار، بولوار پرند، پرند 1، کمال الملک

ابزار آلات اکبری

بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک

ابزارفروشی مهدی

گلبهار،بلوارپیروزی،نبش برونسی31

رنگ و ابزار رونیکس

گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31

پشتیبانی

09154033995