آموزشگاه موسیقی در گلبهار

آموزشگاه موسیقی باربد درگلبهار

آموزشگاه موسیقی باربد

گلبهار، بلوار استقلال،استقلال 9،مجتمع تجاری جم 1،طبقه مثبت 2،واحد301

آموزشگاه موسیقی فرداد

گلبهار،پیروزی5 - اولین کوچه سمت چپ - قطعه سوم

آموزش گیتار(۳۴۵۳)

آموزش دف(۰۲۰۷)

پشتیبانی

09154033995