آموزشگاه علمی در گلبهار

آموزشگاه علمی آزاد رادین مهر(پسرانه)

گلبهار،بلوارپرند،خیابان رسام17،پلاک9

آموزشگاه علمی آزادساعی

گلبهار،ابتدای بلوارچهار باغ،بعدازچهارباغ یک

پشتیبانی

09154033995