آزمایشگاه در گلبهار

گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،ساختمان پزشگان پردیس
آزمایشگاه گلبهار
بلواراستقلال-بهار12-بوستان لاله

پشتیبانی

09154033995