آجیل در گلبهار

آجیل و خشکبار ایجادی

گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم1

آجیل وخشکباربیرجند

گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار12،مجتمع تجاری پردیس

آجیل و خشکبار هدایت

گلبهار، مجتمع تجاری پرند، سمت راست، جنب مبلمان ایزانلو

پشتیبانی

09154033995