آجیل فروشی در گلبهار

اجیل فروشی شب های گلبهار

بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی، برونسی 31

اجیل و شیرینی ارکا

بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8

آجیل و سوغات سرای تبریز

بلوار عدالت ، کمال الملک ، بلوار پرند

آجیل فروشی برادران ایجادی

بلوار عدالت، غدیر، بلوار پرند، بین میدان غدیر و استاد رسام

آجیل و خشکبار ایجادی

گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم1

فروشگاه آجیل وخشکبار کرمانشاه

گلبهار،بلواراستقلال بین9،11،مجتمع تجاری جم1،طبقه2،

آجیل وخشکباربیرجند

گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار12،مجتمع تجاری پردیس

اجیل خشکبار بیرجند

بلوار استقلال، بهار، بهار 12، مجتمع تجاری پردیس

پشتیبانی

09154033995