آبمیوه وبستنی در گلبهار

بلوار پرند ، میدان غدیر ، نبش مجتمع پرند
بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند
گلبهار،بلوارپرند،نزدیک خیابان رسام،روبروی افق کوروش

پشتیبانی

09154033995