آبمیوه وبستنی در گلبهار

آبمیوه و بستنی حاج بهرام

بلوار پرند ، میدان غدیر ، نبش مجتمع پرند

آبمیوه دلیجان

بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند

بستنی سنتی امین اردکان

گلبهار،بلوارپرند،نزدیک خیابان رسام،روبروی افق کوروش

پشتیبانی

09154033995