دسته کافی نت و خدمات کامپیوتری

گلبهار،بلوارپرند،پشت بازارپرند،روبروی پارک پلاک 49
بلوار عدالت ، کمال الملک
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام
بلوار عدالت ، کمال الملک
جمهوری40،مجتمع آرامیس1،طبقه1
بلوار عدالت، غدیر، غدیر 8
میدان پرند، روبروی پارک، پلاک ۴۹
جمهوری40،مجتمع آرامیس1،طبقه 1
بلوار استقلال، بهار، بهار 10
میدان پرند
جمهوری23_مجتمع ارم_طبقه همکف
بلوار پژوهش ، فروردین ، خیابان فروردین ۱۴
مجتمع تجاری دلفین
جمهوری39_مجتمع فرهنگ طبقه1
بلوار پژوهش ، بلوار مهرگان ، مهرگان ۱۳
گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31
گلبهار ،رو به روی پارک پرند ، پلاک 49
انتهای بلوار امام خمینی، بعد از مجتمع رز
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار، بهار10
بلوار پرند - خیابان کمال الملک - نبش کمال الملک5

پشتیبانی

09154033995