دسته کاشی و سرامیک

اقای کاشی

بلوار بهمن، بهمن 3

کاشی و سرامیک ایفا سرام

بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک

مصالح فضلی

گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم1

پخش کاشی وسرامیک مهربد

گلبهار،بلواراستقلال بین9،11،مجتمع جم2،طبقه اول واحد206

آقای کاشی

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

کاشی وسرامیک فرهنگیان

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

پشتیبانی

09154033995