دسته پارکها

بوستان پرنددرگلبهار
بلوارعطارنیشابوری و بلوارعدالت
پارک فرهنگ درگلبهار
بلوارعدالت-خیابان فرهنگ-خیابان معلم
دریاچه سنجاقک
گلبهار، ابتدای بلوار استقلال، بلوار مولوی
سرویس بهداشتی درگلبهار
بلوارعدالت-خیابان نیلوفر-پارک لاله
پارک انرژی
بلوار پژوهش، بلوار مهرگان، مهرگان 8
بوستان گلشن درگلبهار
بلوارعدالت وبلوارعطارنیشابوری
پارک خیابان سلمان فارسی درگلبهار
خیابان سلمان فارسی5و6
پارک درگلبهار
خیابان فردوسی-فردوسی1
پارک متحرک
بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 40
بوستان معلم درگلبهار
عدالت16،خیابان معلم،بهار24
بوستان لاله درگلبهار
بلوارعدالت-خیابان نیلوفر-بین نیلوفر9و7
بلوار مولوی ، بوستان سنجاقک
بوستان سنجاقک درگلبهار
بلواراستقلال-نرسیده به بلوارفردوسی-دریاچه سنجاقک
پارکینگ پارک ترافیک
بلوارجمهوری،جمهوری اسلامی 39،میدان خواجه نصیرالدین طوسی
سرویس بهداشتی پارک ترافیک شهرستان گلبهار
بلوارجمهوری اسلامی،جمهوری اسلامی39،میدان خواجه نصیرالدین طوسی

پشتیبانی

09154033995