دسته نهاد های حمایتی

کمیته امداد امام خمینی گلبهار

کمیته امداد امام خمینی

گلبهار، بولوار عطار، بین عطار 14 و 16 خیابان ترنج
بهزیستی گلبهار

بهزیستی

گلبهار، انتهای بولوار پرند

خیریه آبشار عاطفه ها

گلبهار، بلوار عطار ،بین عطار 14و16، خیابان ترنج

مرکز خدمات بهزیستی مثبت زندگی

بلوار عدالت، بهار، بهار 20

مرکز نیکوکاری مسجد امام رضا

بلوار عدالت، ملک الشعرای بهار، دانش اموز، بین ادیب و بهار 38
کمیته امداد امام خمینی شهرستان گلبهار

کمیته امداد امام خمینی(خیابان نرگس)

بلوارچهارباغ-خیابان یاس-خیابان نرگس

پشتیبانی

09154033995