دسته نهاد های حمایتی

بهزیستی گلبهار
گلبهار، انتهای بولوار پرند
گلبهار، بلوار عطار ،بین عطار 14و16، خیابان ترنج
بلوار عدالت، بهار، بهار 20
بلوار عدالت، ملک الشعرای بهار، دانش اموز، بین ادیب و بهار 38
کمیته امداد امام خمینی شهرستان گلبهار
بلوارچهارباغ-خیابان یاس-خیابان نرگس
کمیته امداد امام خمینی گلبهار
گلبهار، بولوار عطار، بین عطار 14 و 16 خیابان ترنج

پشتیبانی

09154033995