دسته نظامی و انتظامی

گلبهار، بولوار ابن سینا، بعد از شهرداری
کلانتری 14 گلبهار
بین بلوارمطهری،وخواجه نصیرالدین طوسی
گلبهار، بولوار استقلال، قبل از تقاطع ابن سینا
پلیس راهنمایی ورانندگی گلبهار
بلواراستقلال-بلوارابن سینا-خیابان بهار
کلانتری 13گلبهار
بلواراستقلال-بلوارابن سینا-طوبی

پشتیبانی

09154033995