دسته نظامی و انتظامی

راهنمایی و رانندگی

گلبهار، بولوار استقلال، قبل از تقاطع ابن سینا

کلانتری 13

گلبهار، بولوار ابن سینا، بعد از شهرداری
کلانتری 14 گلبهار

کلانتری 14 گلبهار

بین بلوارمطهری،وخواجه نصیرالدین طوسی
پلیس راهنمایی ورانندگی گلبهار

پلیس راهنمایی ورانندگی گلبهار

بلواراستقلال-بلوارابن سینا-خیابان بهار
کلانتری 13گلبهار

کلانتری13گلبهار

بلواراستقلال-بلوارابن سینا-طوبی

پشتیبانی

09154033995