دسته میوه فروشی

میوه و تره بار دستچین در گلبهار
بلوارجمهوری_جمهوری40مجتمع تجاری آرامیس حاشیه خیابان
گلبهار،بلواراستقلال،بلوارپیروزی17،نبش مدرس3،مرکزخریدجنت
تقاطع عدالت و عطار - بین عدالت 37 و 35
جمهوری24_مجتمع علی بابا_طبقه همکف
گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،نبش پرند3،جنب پیشخوان دولت
انتهای فروردین 22 - جنب مسجد - شهریار22
گلبهار،بلوار عدالت،تقاطع شقایق وارغوان
گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ
مهرگان2 - نبش فروردین 2 - مجتمع تجاری کوروش
گلبهار ،بلوارعدالت،بهار27، خیابان خاوران،حاشیه ارغوان
گلبهار،بلوارپرند،قبل ازتقاطع خیابان رسام ،جنب فروشگاه جانبو
بلوار عدالت، جامی (غدیر)، گلایل
جمهوری39،مجتمع فرهنگ،طبقه همکف
بلوار پرند ، پرند ۱, روبروی پارکینگ
استقلال 9، ابن سینا 4، میرداماد 4
جمهوری39،مجتمع فرهنگ،طبقه همکف
بلوار پژوهش ، فروردین ، بعد از بلوار خیام

پشتیبانی

09154033995