دسته میوه فروشی

میوه و تره بار دستچین در گلبهار
بلوارجمهوری_جمهوری40مجتمع تجاری آرامیس حاشیه خیابان
بلوار عدالت، شقایق، بین گلایل و شقایق 9
جمهوری40،مجتمع آرامیس1جنب عابربانک آینده
بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک
بلوار مهرگان
بلوار استقلال، بهار، بهار 10
جمهوری28،حاشیه خیابان
خراسان رضوی، شهرستان گلبهار، روستای نوبهار، بزرگراه قوچان - مشهد، قوچان، سرو 2
گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31
نبش پرند ۳, کنار دفتر پیشخوان
جمهوری23_مجتمع ارم_حاشیه مجتمع
شهرستان گلبهار، اول نوبهار
گلبهار،بلوارامام خمینی50،بلوارمطهری14،مجتمع تجاری باران
بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8
جمهوری23_مجتمع کوی نور_حاشیه
پیروزی ۱۷ مدرس ۳ مجتمع تجاری جنت میوه سرا ارین
گلبهار،بلواراستقلال،بلوارپیروزی17،نبش مدرس3
بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8
جمهوری24_مجتمع علی بابا-جنب درب ورودی

پشتیبانی

09154033995