دسته مواد پروتئینی

گلبهار،امام خمینی54،مهرگان13،مجتمع آرتا،جنب نانوایی
بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8
گلبهار،بلوارپرند،بین چهارراه کمال الملک وپرندیک
بلوار عدالت - نبش عدالت 37
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24
گلبهار،بلوارپرند،نبش پرندیک
محله11پیروزی7 بین توس26و28
گلبهار،بلوارپرند،پشت بازارپرند،روبروی پارک
بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک
گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ
بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3نبش خیابان رسام
خراسان رضوی، شهرستان گلبهار، روستای نوبهار، بزرگراه قوچان - مشهد، قوچان
جمهوری 19،نبش سلمان فارسی 11
بلوار عدالت، عدالت 28، خاوران
گلبهار،بلوارپیروزی،پیروزی7،توس15
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24
گلبهار،بلوارپبروزی،پیروزی10،روبروی مدرسه دخترانه کانکس آبی

پشتیبانی

09154033995