دسته مسیر رفت

تقاطع خیابان ابن سینا وبلوار استقلال
بلوار شهید فهمیده،قبل از شهیدفهمیده9
تقاطع بلوار پیروزی وبرونسی
بخشداری،دانشگاه سناباد
خیابان استقلال،ورودی شهر گلبهار روبروی پایگاه بسیج
میدان ابن سینا،خیابان ابن سینا

پشتیبانی

09154033995