دسته مسیر برگشت

بلوار شهید فهمیده،جنب مسجد امام حسن ع
بلوار شهید فهمیده،مجتمع عقیق
خیابان بهار جنب مسجد امام خمینی ره
بلوار شهیدکاوه قبل از مجتمع اتوبوسرانی
بلوارپیروزی،روبروی مجتمع گلها(سبزگامان
بلوار جمهوری،روبروی مجتمع جنت
بلوارپیروزی،بین پیروزی 12و14مجتمع امام حسن ع

پشتیبانی

09154033995