دسته مسیر برگشت

بلوار شمس،مجتمع الزهرا
بخشداری،دانشگاه سناباد
بلوار جمهوری،بعد از جمهوری 6 جنب مجتمع مسکونی
بلوارابن سینا،نرسیده به فروشگاه کوروش

پشتیبانی

09154033995