دسته مسیر برگشت

بخشداری،دانشگاه سناباد
بلوار جمهوری،بعد از جمهوری 6 جنب مجتمع مسکونی
بلوارابن سینا،نرسیده به فروشگاه کوروش
بلوار شمس،مجتمع الزهرا

پشتیبانی

09154033995