دسته قصابی

بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک
بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک
خراسان رضوی، شهرستان گلبهار، روستای نوبهار، بزرگراه قوچان - مشهد، قوچان
نوبهار، خیابان نوبهار 1
گلبهار،بلوارپیروزی،پیروزی7،توس15
گلبهار،امام خمینی54،مهرگان13،مجتمع آرتا،جنب نانوایی
گلبهار،بلوارپرند،میدان غدیر
پروتئین برادران دهقان
گلبهار، بین پرند 4و6، جنب فروشگاه جانبو
گلبهار،بلوارپرند،جنب نانوایی سنگک فردوس
بلوار عدالت، عدالت 28، خاوران
جمهوری23_مجتمع کوی نور_حاشیه مجتمع
بلوار عدالت - نبش عدالت 37
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24

پشتیبانی

09154033995