دسته قصابی

سوپر گوشت بابایی

بلوار عدالت، عدالت 28، خاوران

سوپرگوشت ممتاز

گلبهار،امام خمینی54،مهرگان13،مجتمع آرتا،جنب نانوایی

سوپرگوشت امیر

بلوار عدالت - نبش عدالت 37

دهکده گوشت حاجی

گلبهار،بلوارپرند،میدان غدیر

گوشت کوثر

گلبهار، بولوار برونسی، برونسی 8

هایپرگوشت مقدم

گلبهار،بلوارپرند،جنب نانوایی سنگک فردوس

سوپر گوشت برادران محمدی

گلبهار، بولوار برونسی، نبش برونسی 8

هایپر گوشت صدرا

جمهوری23_مجتمع کوی نور_حاشیه مجتمع

سوپر گوشت برادران علیخانی

گلبهار، بولوار جمهوری، جمهوری 19، نبش سلمان فارسی 11

جزیره گوشت برادران حاتمی

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24

جزیره گوشت گلبهار

بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک

پروتئین دهقان

بلوار پرند ، حد فاصل میدان پرند و چهار راه استاد رسام ، جنب نانوایی سنگک

مجتمع گوشت بهشت

خراسان رضوی، شهرستان گلبهار، روستای نوبهار، بزرگراه قوچان - مشهد، قوچان

سوپر گوشت کرمانج

نوبهار، خیابان نوبهار 1
پروتئین برادران دهقان

پروتئین برادران دهقان

گلبهار، بین پرند 4و6، جنب فروشگاه جانبو

پروتئین امین

گلبهار،بلوارپیروزی،پیروزی7،توس15

پشتیبانی

09154033995