دسته غذای آماده

بلوار استقلال، بهار، بهار 10
بلوار خیام، بلوار عدالت ، غدیر ، غدیر ۱
بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی، برونسی 31
بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 29، بلوار مطهری، بلوار بهمن
گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،بهمن3،تلاش2،دومین مغازه سمت چپ
گلبهار،بلوارکاوه10،بلواربهمن3،تلاش8
گلبهار، بلوار پرند، بین پرند 5و3، جنب دفتر پیشخوان
گلبهار،بلوار پیروزی نرسیده به پیروزی ۱۸،مجتمع آتیه ساز
بلوار جمهوری اسلامی، جهوری اسلامی 40، بعد از بلوار خواجه نصیر الدین طوسی
بهار، نرگس، نیلوفر، بین نیلوفر 7 و 9، بوستان لاله

پشتیبانی

09154033995