دسته شیرینی فروشی

شیرینی فروشی ارکیده
گلبهار، بلوار استقلال، استقلال 7، مجتمع اوپال، طبقه همکف
شیرینی فروشی قند عسل
گلبهار، جمهوری 40، مجتمع تجاری آرامیس
بلوار پرند ، استاد رسام
بلوار عدالت ، غدیر ، میدان غدیر
گلبهار،بلوارپرند،بعداز بانک سپه
نوبهار، خیابان امام رضا
گلبهار،پشت بازارپرند،روبروی پارک
گلبهار،میدان پرند،ورودی بازارپرند
بلوار امام خمینی
گلبهار،بلوارپرند،داخل بازارپرند،سمت راست
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام
خیابان غدیر ۱۶ _ شقایق ۹، پلاک ۱۵
جمهوری40مجتمع آرامیس1،جنب مجتمع ارمغان
خیابان ادیب، خیابان دانش اموز ۱۳
گلبهار منطقه ویژه

پشتیبانی

09154033995