دسته شعب بانک ملی

بانک ملی شعبه گلبهار

بانک ملی

گلبهار، ابتدای بولوار پرند

عابربانک ملی

گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،داخل بازارسمت چپ

پشتیبانی

09154033995