دسته سقف و کناف

کناف گلبهار براهویی

بلوار عدالت، مجتمع 828 واحدی بلوک ترنج

سقف شیبدار،درب وپنجره سیدشجاع زاده

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،جنب معاینه فنی

کناف محمدپور

گروه صنعتی پیام

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

کناف رضوان

سقف های شیبدار وکانال کولربوران

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

کناف بانا سازه شرق

فروشگاه کدخدا

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،تلاش 8

کناف گلبهار(3033)

کناف(1576)

کناف(8009)

رابیتس کاری وسقفpvc(برادران کیوان)

خدمات کناف آرسن

گلبهار،خیابان پیروزی ۱۰ مجتمع تجاری آرمان

کناف حسن اقبالی

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

گروه صنعتی بعثت

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،شهیدکاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی

پشتیبانی

09154033995