دسته سبزی آماده

بلوار عدالت، شهید غلامرضا عطایی، معلم
بلوار استقلال ، بلوار ابن سینا ، بلوار پرند ، بین کمال الملک و میدان غدیر
بلوار استقلال ، بلوار ابن سینا ، بلوار پرند ، بین کمال الملک و میدان غدیر
بلوار مهرگان،بین مهرگان 3،5مجتمع تجاری مهرگان پلاک 40
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار7،داخل پارک لاله سمت چپ

پشتیبانی

09154033995