دسته سایر نانوایی

نانوایی نان سید

فروردین18 - مجتمع تجاری فروردین - طبقه بالا

نانوایی کرمانج

نوبهار، خیابان سرو 14

نانوایی بخارپز حجت

بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی، برونسی 31

نان فانتزی آرشیدا

گلبهار، بولوار پیروزی، پیروزی7، توس 15

مجتمع نان برکت

گلبهار،بلوار عدالت،شقایق9

نانوایی سید

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24

مجتمع نان ترنج

بلوار عدالت، کمال الملک، ترنج، بین غدیر و استاد رسام

مجتمع نان سنتی بهشت

گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت

نان صاحب الزمان

بلوار عدالت، خیابان نیلوفر، حاشیه پارک لاله

مجتمع نان میقات الرضا

بلوار عدالت، شهید غلامرضا عطایی، معلم

نانوایی تافتون خراسانی

گلبهار،بلوارپیروزی،پیروزی7،توس18

نانوایی صاحب الزمان

مهرگان ۲، ده دی ۱۰، جنب پارک انرژی

نانوایی فرهنگ

بلوار عدالت، عدالت 16، معلم

نانوایی پارک

گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار12،مجتمع تجاری پردیس

نانوایی مسعودی

بلوار صیاد شیرازی، بلوار پیروزی، پیروزی 7

مجتمع نان گندم طلایی

بلوار مهرگان

نانوایی حسینی

گلبهار،بلواراستقلال،بلوارپیروزی17،نبش مدرس3،طبقه همکف

نانوایی کبیر

بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8

نان رضوی (نان حجیم و فانتزی)

بلوار استقلال ، بلوار عطار نیشابوری ، بلوار پرند ، بین میدان غدیر و استاد رسام

نان فرهنگ

جمهوری39،مجتمع تجاری فرهنگ،طبقه همکف

پشتیبانی

09154033995