دسته سایر مراکز بهداشتی و درمانی

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رهیافت

مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی رهیافت

گلبهار- انتهای پرند - نبش عطار۸

مرکز بهداشت شهید برونسی

گلبهار، بلوار امام خمینی، امام خمینی 54

فیزیوتراپی وآب درمانی تک

بلواربرونسی،برونسی11،تقاطع جمهوری 15وبلواربرونسی

کلینیک تخصصی پوست و لیزر

بلوار شهید برونسی

پایگاه اورژانس شهدای مدافع سلامت

115

گلبهار،بلوارامام خمینی50،قبل از مطهری8

رادیولوژی و سونوگرافی توس

بلوار فردوسی، بلوار عدالت، بهار، بلوار چهارباغ

کاردرمانی توان آفر(پزشک)

خاوران
اورژانس گلبهار

اورژانس گلبهار

بلوارامام رضا،بلوارابن سینا

بینایی سنجی مجیدی

بلوار عدالت، بلوار ابن سینا، نسترن، یاس

مرکز مشاوره وخدمات روانشناختی دانش آموزی روشنا

گلبهار،خیابان بهار،بهار3،پلاک11،(خیابان نرگس،نرگس7)
مجتمع پزشکی زیتون گلبهار

مجتمع پزشکی زیتون گلبهار

بلوارفردوسی،بلوارعدالت،خیابان بهار،بلوارچهارباغ

مشاوره و خدمات روانشناختی ترنج

بلوار فردوسی، بلوار عدالت، بهار، بلوار چهارباغ

مرکزمشاوره خدمات روان شناختی همیار

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک،نبش کمال الملک 6
معاونت بهداشت امداد ودرمان انتظامی گلبهار

معاونت بهداشت امدادودرمان انتظامی

بلواراستقلال

کلینیک دکتر بخشی زاده

بلوار عدالت، بلوار ابن سینا، نسترن، بین چهارباغ 2 و یاس

ساختمان پزشکان پردیس

گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،خیابان یاس12

مراقب وپرستاری

Fatemehasadi21927@email.com

کلینیک زیبایی دکتر امیری

بلوار عدالت، ملک الشعرای بهار

مجتمع پزشکی زیتون

گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،خیابان یاس12
مرکز مشاوره ترنج

مرکز مشاوره ترنج

گلبهار، بلوار چهارباغ، تقاطع یاس و 4 باغ، نرسیده به یاس 12، پلاک2

پشتیبانی

09154033995