دسته سایر مراکز بهداشتی و درمانی

گلبهار، بلوار امام خمینی، امام خمینی 54

115

گلبهار،بلوارامام خمینی50،قبل از مطهری8
بلوار فردوسی، بلوار عدالت، بهار، بلوار چهارباغ
اورژانس گلبهار
بلوارامام رضا،بلوارابن سینا
بلوار عدالت، بلوار ابن سینا، نسترن، یاس
گلبهار،خیابان بهار،بهار3،پلاک11،(خیابان نرگس،نرگس7)
مجتمع پزشکی زیتون گلبهار
بلوارفردوسی،بلوارعدالت،خیابان بهار،بلوارچهارباغ
بلوار فردوسی، بلوار عدالت، بهار، بلوار چهارباغ
گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک،نبش کمال الملک 6
بلوار عدالت، بلوار ابن سینا، نسترن، بین چهارباغ 2 و یاس
گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،خیابان یاس12
Fatemehasadi21927@email.com
بلوار عدالت، ملک الشعرای بهار
گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،خیابان یاس12
گلبهار فروردین۲۲-مجتمع یاسین-بلوکه ۲
بلوار استقلال ، عطار نیشابوری
گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،خیابان یاس،طبقه اول

پشتیبانی

09154033995