دسته سایر مدارس و آموزشگاه

ابتدای بلوار پرند، خیابان کمال الملک 4 پلاک 15
گلبهار،خیابان بهار،بعدازبهار3،پلاک15(خیابان نرگس،نرگس7)
گلبهار،ابتدای بلوارپرند،حاشیه بلوارنبش خیابان کمال الملک
بلوار پرند ، استاد رسام ، رسام ۷
گلبهار،بلوارپرند،بلوارغدیر،غدیر2
بلوار استقلال ، عطار نیشابوری
گلبهار،بلوارغدیر،نبش غدیر8
هنرستان خیام درگلبهار
بلوارامام رضا و بلوارکاوه
گلبهار،بلوارعدالت، بهار 27،خیابان خاوران 10
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار12،مجتمع تجاری پردیس
هنرستان پسرانه خیام درگلبهار
بلوارعدالت،بلوارابن سینا
مجتمع تجاری خورشید
گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار، بهار10
هنرستان دخترانه تکتم درگلبهار
بلوارعطارنیشابوری و جامی
گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10
گلبهار،بلوارپرند،خیابان رسام17،پلاک9
خیابان بهار، نبش بهار 3

پشتیبانی

09154033995