دسته سایر غذای آماده و فست فود

فست فود نایسیز درگلبهار

فست فود تایسیز

گلبهار_ برونسی 31

کباب ومرغ بریان

گلبهار،بلوارپرند،پشت بازارپرند،روبروی پارک پلاک 53

فست فود برنا برگر

بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8

فست فود بخور بخور داش آقا

پشت بازار پرند

بزرگترین مجموعه غذایی آب وآتش

گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،ورودی پارک پرند

اغذیه خانجون

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، بین جمهوری اسلامی 17 و سلمان فارسی

فست فودونگوویچ

گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10،مجتمع تجاری آرمان4

آربل فودپطروس

گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام

فست فود اشکان

بلوار جمهوری اسلامی

غذای آماده

بهار27،خاوران2،مجتمع بهشت

چیکن فود

گلبهار،بلوارپرند،جنب فروشگاه جانبو

کبابی پرند

گلبهار، بولوار پرند، سه راهی عطار

آشپزخانه آپادانا

گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31

فست فود سرخ

گلبهار_جنب میدان پرند

گبابی کوثر

گلبهار، بولوار برونسی، برونسی 8

کره کباب مظفری

گلبهار،بلواراستقلال،بین استقلال9،7،مجتمع تجاری اوپال

امیر برگر

بلوار پرند ، عطار نیشابوری

فست فودچرب وچیلی

گلبهار،امام خمینی54،خیابان ابوسعیدابوالخیر8،مجتمع تجاری شاهین

کباب ناب

جمهوری39-مجتمع تجاری فرهنگ،طبقه1

فست فود خورشید

بلوار عدالت ، غدیر ، بین ترنج و میدان غدیر

پشتیبانی

09154033995