دسته سایر غذای آماده و فست فود

جمهوری 15
نوبهار، خیابان امام رضا
گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،قبل ازپرند3
گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت
گلبهار،بلوارپرند،پشت بازارپرند،روبروی پارک پلاک 53
گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،ورودی پارک پرند
گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10،مجتمع تجاری آرمان4
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام
بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8
بهار27،خاوران2،مجتمع بهشت
گلبهار،بلوارپرند،جنب فروشگاه جانبو
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، بین جمهوری اسلامی 17 و سلمان فارسی
گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31
گلبهار_جنب میدان پرند
بلوار جمهوری اسلامی
گلبهار،بلواراستقلال،بین استقلال9،7،مجتمع تجاری اوپال
جمهوری39-مجتمع تجاری فرهنگ،طبقه1
بلوار پرند ، عطار نیشابوری

پشتیبانی

09154033995