دسته سایر سوپر و هایپرمارکت

بلوار جمهوری، جمهوری 28، مجتمع تجاری لوتوس
گلبهار،بلوارپرند،بین پرند3،وخیابان رسام
خیابان غدیر ۱۹
غدیر18،نبش چهارراه اول،سمت چپ
بلوار عدالت، جامی (غدیر)، گلایل
گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام
نوبهار، خیابان سرو 14
انتهای بلوار مطهری،خیابان فروردین،امام خمینی 50،بلوار کشاورز پلاک10
بلوار کشاورز، بلوار امام خمینی، بین جامی و بلوار عطار نیشابوری
خراسان رضوی- چناران -بلوار جلال.
گلبهار،بلوارعطار،بین9،11خیابان اندیشه
بلوار حافظ، میدان شهید زارع
جمهوری29،مجتمع تندیس،طبقه همکف
گلبهار،بلوار عدالت،ارغوان8
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی 24
بلوار فروردین. فروردین 5.هایپر انرژی
بلوار عدالت، شهید غلامرضا عطایی، معلم
جمهوری28،حاشیه خیابان
گلبهار،بلوارپیروزی،پیروزی7،نبش توس15

پشتیبانی

09154033995