دسته سایر خدمات ساخت و ساز

خدمات گاز رسانی شاهین شعله درگلبهار

خدمات گاز رسانی شاهین شعله

چناران- روبروی بهشتی 8
داربست فلزی زنده دل درگلبهار

داربست فلزی زنده دل

خدمات گاز رسانی امین کارمشهددر گلبهار

خدمات گاز رسانی امین کار مشهد

بلوار کاوه -تلاش 2- قطعه 17 سمت راست

تاسیسات عمارت ابراهیمی

گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم1

داربست حاتمی

شرکت گازرسانی گروهی

خدمات راپل(نصب در ارتفاع باطناب)

گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31

برق کار(6331)

گلبهار-جمهوری ۲۴

اشکان آسانبر شرق

گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم2،واحد213

داربست علیزاده

داربست محمدی

لوله کشی ولوله بازکنی قربانی

گچ کار آقایی

داربست بابایی

داربست حسام

داربست فلزی سجادافشار

تکنسین برق ساختمان امیدوار

چاه کن مهدی رستمی

آرماتوربندی سعادتی

نورپردازی تخصصی ساختمان

پشتیبانی

09154033995