دسته سالن های ورزشی

باشگاه ورزشی خانه تناسب

باشگاه ورزشی بانوان خانه تناسب

گلبهار بلوارپیروزی بین پیروزی ١٠ و ١٢ مجتمع تجاری آرمان ۴ باشگاه خانه تناسب

سالن ورزشی بعثت

بلوار عدالت، بلوار ابن سینا، نسترن

سالن فرهنگی ورزشی شهید محرابی

بلوار استقلال، بلوار حافظ

سالن تکواندو بانوان

گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10،مجتمع تجاری آرمان4،طبقه زیرزمین

سالن فرهنگی ورزشی قهرمان

فروردین 22،شهریار18،مجتمع تجاری فروردین ،طبقه منفی 1

سالن ورزشی شهدای گمنام

بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی

سالن فرهنگی ورزشی قهرمان

فروردین ۱۲مجتمع تجاری فروردین طبقه منفی ۱

سالن ورزشی پهلوان وفادار

بلوار عدالت، کمال الملک، ترنج

سالن ورزشی ارمغان

بلوار عدالت، کمال الملک

سالن و اداره ورزشی خادم

بلوار عدالت، بلوار ابن سینا

پشتیبانی

09154033995