دسته رستوران

رستوران دهقان
گلبهار، بین پرند 3و5، جنب دفتر دولت الکترونیک
میدان پرند
بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند
نوبهار، خیابان سرو 14
انتهای جمهوری24/مجتمع تجاری علی بابا
نوبهار، خیابان امام رضا
جمهورب24،مجتمع علی بابا،طبقه1_
گلبهار، بلوار پرند، بین پرند 5و3، جنب دفتر پیشخوان
گلبهار،پشت بازارپرند،روبروی پارک
پشت مجتمع تجاری پرند،روبه روی پارک
بلوار استقلال، بهار، بهار 10، بوستان لاله
گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت
جمهوری 15، برونسی 8، بعد از فروشگاه جانبو
بلوار عدالت، معلم
بلوار مطهری، جمهوری اسلامی 29
خاوران
بلوار استقلال، استقلال 9، جنب پاساژ جم 1

پشتیبانی

09154033995