دسته رستوران

رستوران دهقان

رستوران دهقان

گلبهار، بین پرند 3و5، جنب دفتر دولت الکترونیک

رستوران و بیرون بر ناهارخوران

بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند

آشپزخانه وکترینگ ریحون

رستوران قنبری

نوبهار، خیابان سرو 14

کترینگ ورستوران کدبانو/با پیک رایگان

انتهای جمهوری24/مجتمع تجاری علی بابا

تالار پذیرایی

نوبهار، خیابان امام رضا

رستوران عالی مقام

جمهورب24،مجتمع علی بابا،طبقه1_

رستوران سنتی ملتی

گلبهار، بلوار پرند، بین پرند 5و3، جنب دفتر پیشخوان

رستوران سنتی شاندیز

گلبهار،پشت بازارپرند،روبروی پارک

رستوران شاندیز

پشت مجتمع تجاری پرند،روبه روی پارک

کباب ذغالی سیلوانا

بلوار استقلال، بهار، بهار 10، بوستان لاله

غذای آماده،حلیم و شله عبداللهی

گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت

رستوران اقای غذا

جمهوری 15، برونسی 8، بعد از فروشگاه جانبو

کترینگ و رستوران آریایی

بلوار عدالت، معلم

رستوران الوپیک

بلوار مطهری، جمهوری اسلامی 29

رستوران خرم

خاوران

رستوران حمید، سینی مسی

بلوار استقلال، استقلال 9، جنب پاساژ جم 1

رستوران بهشت

خاوران

رستوران نیاوران

بلوار عدالت، شهید غلامرضا عطایی، معلم

دیزی،کباب وشله تخت جمشید

گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31،کنارعابربانک

پشتیبانی

09154033995