دسته دفاتر مهندسی ساختمان

دفتر فنی مهندسی ساختمان 1027

میدان ابن سینا، بلوار پرند

طراحی و نقشه کشی با نرم افزار سالیدورک

دفتر مهندسی 993

بلوار استقلال

شرکت تعاونی تابان گسترگلبهار

گلبهار،ابتدای بلوارچهار باغ،نبش چهارباغ یک

گروه فنی و مهندسی افراز

سیتی سنتر 2

مهندس معمار

گلبهار جمهوری ۱۹

گروه فنی مهندسی آفرینش

بلوار پژوهش

دفترفنی ومهندسی آی تاج

دفتر مهندسی 145

گلبهار، خیابان بهار، انتهای بهار 12

گروه مهندسی کارگزاری ویژن

گلبهار،بلواراستقلال،بین استقلال9،7،مجتمع تجاری اوپال

دفتر فنی مهندسی امین گستر

بلوار استقلال، بلوار ابن سینا، ابن سینا 8

دفتر مهندسی نیک کردار

گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،تقاطع خیابان یاس،طبقه یک،واحد2

گروه مهندسی خانه عمران

گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،تقاطع خیابان یاس مجتمع زیتون،طبقه یک واحد2

شرکت ساختمانی اتیه سازان منتخب پارس

بلوار پیروزی

دفترمهندسی فرتاک

گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم1

دفتر مرکزی فروش زمین گلبهار

مشهد ، بلوار الهیه، الهیه 1

دفترمهندسی طراحی 993

گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم2،واحد202

گروه مهندسی کارگذاری ویژن

بلوار استقلال، بین بهار و بلوار ابن سینا

دفترمهندسی آریا

گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم2،واحد210

شرکت مهندسی دید برتر

بلوار فردوسی

پشتیبانی

09154033995