دسته دبیرستان

دبیرستان شاهین دخت درگلبهار

دبیرستان شاهین دخت

بلوار عدالت_ بین عدالت 2و4
دبیرستان دخترانه غیردولتی سحاب دانش درگلبهار

دبیرستان دخترانه غیردولتی سحاب دانش(متوسطه دوم)

گلبهار_بلوارجمهوری اسلامی_انتهای جمهوری اسلامی5_نبش شاهنامه 5
دبیرستان دخترانه سحاب دانش درگلبهار

دبیرستان دخترانه سحاب دانش

بلوارامام رضا-بلوارجمهوری اسلامی
دبیرستان دولتی پسرانه ایرج نایب گلبهار

دبیرستان دولتی پسرانه ایرج نایب

بین جمهوری اسلامی23و29
دبیرستان عفاف متوسطه دوم درگلبهار

دبیرستان عفاف متوسطه دوم

خیابان خاوران،بین ارغوان وعدالت28
دبیرستان دوره اول یاس نبی در گلبهار

دبیرستان دوره اول یاس نبی

بلوارعدالت،بلوارابن سینا،خیابان نسترن
دبیرستان دخترانه تقوا پیشگان درگلبهار

دبیرستان دخترانه تقواپیشگان

بلوار عدالت-خیابان بهار-بین بهار 12 و 14
دبیرستان دخترانه مهرگان

دبیرستان دخترانه مهرگان

بلوار خیام، بلوار مهرگان، مهرگان 1

دبیرستان دخترانه مرسانا(دوره اول)

گلبهار،بلوارپرند،میدان پرند،نبش غدیر2

دبیرستان غیر دولتی حبل المتین

بلوار استقلال، بهار، بلوار چهارباغ
دبیرستان ولیعصردرگلبهار

دبیرستان ولیعصر

بلوارچهارباغ-خیابان یاس

دبیرستان فرزانگان

بلوار عدالت تقاطع بلوار عطار نیشابوری، جنب هنرستان تکتم
دبیرستان امیرکبیردرگلبهار

دبیرستان امیرکبیر

بلوارپژوهش-بلوارمهرگان-بلوارابوسعیدابوالخیر

دبیرستان غیر دولتی متوسطه اول اندیشه خلاق (پسرانه)

گلبهار،تقاطع خیابان ترنج وغدیر
دبیرستان حبل المتین شعبه2درگلبهار

دبیرستان حبل المتین شعبه2

بلوارمهرگان-مهرگان1روبرومجتمع شهید شوشتری

دبیرستان غیر دولتی دخترانه گلهای زندگی(متوسطه اول)

گلبهار،بلوار پرند،تقاطع خیابان رسام وترنج
دبیرستان دخترانه سپهردانش درگلبهار

دبیرستان دخترانه سپهر دانش

بلوارخیام-بلوارامام خمینی

دبیرستان پسرانه غیر دولتی بهارستان فرهنگ

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک، نبش کمال الملک8
دبیرستان مهرگان درگلبهار

دبیرستان مهرگان

بلوارخیام-بلوارمهرگان-مهرگان1

دبیرستان دخترانه شبانه روزی الزهرا

گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،انتهای بهار10

پشتیبانی

09154033995