دسته داروخانه

گلبهار، نوبهار، ورودی نوبهار، سمت راست
بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، بین جمهوری اسلامی 17 و سلمان فارسی
بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8
بلوار فردوسی، بلوار عدالت، بهار، بلوار چهارباغ
بلوار عدالت، بلوار ابن سینا، نسترن، بین چهارباغ 2 و یاس
گلبهار، میدان عمران، بلوار چهار باغ
گلبهار، بعد از بهار 15، خیابان نسترن، جنب فاز تجاری
گلبهار، خیابان بهار، نبش بهار13
گلبهار، بلوار امام رضا، (بعد از تقاطع ابن سینا) امام رضا 10
گلبهار، بلوار امام خمینی، امام خمینی 50، مطهری 8، مجتمع تجاری آرمان

پشتیبانی

09154033995