دسته داروخانه

داروخانه دامپزشکی دکتر ذوالفقاری

گلبهار، نوبهار، ورودی نوبهار، سمت راست

داروخانه دکتر لاری

گلبهار، میدان عمران، بلوار چهار باغ

داروخانه دکتر صفریان

گلبهار، بعد از بهار 15، خیابان نسترن، جنب فاز تجاری

داروخانه دکتر مهدیزاده

گلبهار، خیابان بهار، نبش بهار13

داروخانه غنچه

گلبهار، بلوار امام رضا، (بعد از تقاطع ابن سینا) امام رضا 10

داروخانه دکتر غلامی

گلبهار، بلوار امام خمینی، امام خمینی 50، مطهری 8، مجتمع تجاری آرمان

داروخانه دکتر محمد دوست

بلوار شهید کاوه، بلوار جمهوری اسلامی، بین جمهوری اسلامی 17 و سلمان فارسی

داروخانه دکتر عاقبتی

بلوار کارگر، بلوار شهید برونسی، برونسی 8

داروخانه دکتر عیدی

گلبهار، بولوار پرند، تقاطع کمال الملک

داروخانه دکتر رضی

بلوار فردوسی، بلوار عدالت، بهار، بلوار چهارباغ

داروخانه ساختمان پزشکان نسترن

بلوار عدالت، بلوار ابن سینا، نسترن، بین چهارباغ 2 و یاس

پشتیبانی

09154033995