دسته خط 1

بلوارپیروزی،روبروی مجتمع گلها(سبزگامان
بخشداری،دانشگاه سناباد
خیابان شهید کاوه،مجتمع اتوبوسرانی
بلوار جمهوری،روبروی مجتمع جنت
خیابان استقلال،ورودی شهر گلبهار روبروی پایگاه بسیج
بلوارپیروزی،بین پیروزی 12و14مجتمع امام حسن ع
تقاطع خیابان چهارباغ وخیابان بهار
بلوار شهید فهمیده،جنب مسجد امام حسن ع
میدان ابن سینا،خیابان ابن سینا
بلوار شهید فهمیده،مجتمع عقیق
تقاطع خیابان ابن سینا وبلوار استقلال
بلوار جمهوری،بعد از جمهوری 6 جنب مجتمع مسکونی
تقاطع خیابان جمهوری وخیابان شهید فهمیده
بلوارابن سینا،نرسیده به فروشگاه کوروش
بلوار شهید فهمیده،قبل از شهیدفهمیده9

پشتیبانی

09154033995