دسته تعمیرگاه

عرفان تفلون
گلبهار، میدان پرند، ساختمان خورشید، طبقه منفی یک
تعمیرلوازم برقی وگازی خانگی در گلبهار
جمهوری 29 -مجتمع تجاری تندیس - طبقه بالا
خدمات افق طلایی
گلبهار، بلوار پیروزی، پیروزی16، بین حق شناس 1و3
بلوار استقلال، بعد از بلوار ابن سینا
گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،جنب معاینه فنی
گلبهار،جمهوری ۳۹،مجتمع فرهنگ،طبقه بالا
نوبهار، خیابان سرو 14
گلبهار،بلوار عدالت،بهار27،خاوران2،مجتمع تجاری بهشت
گلبهار،بلوارپیروزی،نبش پیروزی10،مجتمع تجاری آرمان4
فروردین،پلاک6،مجتمع بهاردشت
تعمیر یخچال و لباسشویی رعنایی
گلبهار، بلوار جمهوری، جمهوری 39، مجتمع فرهنگ، طبقه بالا
گلبهار،بلوارامام خمینی50،بلوارمطهری14،مجتمع تجاری باران
گلبهار،بلواراستقلال9،مجتمع تجاری جم1،همکف واحد17
جمهوری 15برونسی 15مجتمع گوهر شرق پلاک 59داخل مجتمع

پشتیبانی

09154033995