دسته ترشیجات

ترش و شیرین

جمهوری23_مجتمع ارم_طبقه همکف

ترشیجات و سبزیجات شادی

گلبهار، عدالت34، تقاطع اول ، قبل از شقایق8

ترش و شیرین خان بانو

گلبهار،بلوارامام خمینی50،بلوارمطهری14،مجتمع تجاری باران

فروشگاه رزق حلال

گلبهار،بلوارپرند،پرندیک،داخل پارکینگ

پشتیبانی

09154033995