دسته تاکسی تلفنی

تاکسی تلفنی پردیس

عدالت۳۴ غدیر۱۸ نبش شقایق۸

آژانس پروا

گلبهار فرهنگیان دانش آموز ۱۰

آژانس احسان

کشاورز، بلوار مطهری ، مطهری ۸

تاکسی تلفنی پرند

بلوار عدالت ، کمال الملک

آژانس شبانه روزی لبخند

بلوار عطار نیشابوری، بلوار پیروزی

آژانس پدیده

بلوار عدالت، بلوار بهار، خیابان نسترن

آژانس باران

گلبهار،بلوار عطار،بلوار اندیشه

تاکسی تلفنی پردیس گلبهار

بلوار جامی، بلوار عدالت، نبش شقایق 8

آژانس مهر

بلوار کارگر، جمهوری 45

پشتیبانی

09154033995