دسته بیمارستان و درمانگاه

مرکز بهداشت شهید برونسی

گلبهار، بلوار امام خمینی، امام خمینی 54
مرکز بهداشت گلبهار

مرکز بهداشت گلبهار

بین خیابان نسترن وبلوارابن سینا

درمانگاه شبانه روزی محب مهر

گلبهار، بولوار چهارباغ، نبش یاس14

کلینیک گلبهار(پایگاه سلامت ابن سینا)

بلوار امام رضا

کلینیک ویژه تخصصی گلبهار

بلوار امام رضا

درمانگاه پردیس

گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،خیابان یاس12،ساختمان پزشکان پردیس

پایگاه اورژانس شهدای مدافع سلامت

115

گلبهار،بلوارامام خمینی50،قبل از مطهری8

درمانگاه شبانه روزی تپش

گلبهار،بلوارجمهوری اسلامی،نبش جمهوری18
پایگاه سلامت غیر ضمیمه ابن سینا در گلبهار

پایگاه سلامت غیر ضمیمه ابن سینا

خیابان استاد رسام
درمانگاه ومرکز درمانی پردیس گلبهار

درمانگاه ومرکز درمانی پردیس گلبهار

بلوارعدالت

پشتیبانی

09154033995