دسته بیمارستان و درمانگاه

مرکز بهداشت گلبهار
بین خیابان نسترن وبلوارابن سینا
گلبهار، بلوار امام خمینی، امام خمینی 54
گلبهار،میدان عمران،بلوارچهارباغ،خیابان یاس12،ساختمان پزشکان پردیس

115

گلبهار،بلوارامام خمینی50،قبل از مطهری8
گلبهار،بلوارجمهوری اسلامی،نبش جمهوری18

پشتیبانی

09154033995