دسته ایستگاه اتوبوس

بلوار پیروزی،اخوان ثالث 3
خیابان بهار جنب مسجد امام خمینی ره
بلوار شمس،مجتمع الزهرا
بلوار شهیدکاوه قبل از مجتمع اتوبوسرانی
بخشداری،دانشگاه سناباد
تقاطع بلوار پیروزی وبرونسی
بلوارپیروزی،روبروی مجتمع گلها(سبزگامان
بخشداری،دانشگاه سناباد
خیابان شهید کاوه،مجتمع اتوبوسرانی
بلوار جمهوری،روبروی مجتمع جنت
خیابان استقلال،ورودی شهر گلبهار روبروی پایگاه بسیج
بلوارپیروزی،بین پیروزی 12و14مجتمع امام حسن ع
تقاطع خیابان چهارباغ وخیابان بهار

پشتیبانی

09154033995