دسته ایستگاه اتوبوس

بلوار شهید فهمیده،جنب مسجد امام حسن ع
میدان ابن سینا،خیابان ابن سینا
بلوار شهید فهمیده،مجتمع عقیق
تقاطع خیابان ابن سینا وبلوار استقلال
بلوار جمهوری،بعد از جمهوری 6 جنب مجتمع مسکونی
تقاطع خیابان جمهوری وخیابان شهید فهمیده
بلوارابن سینا،نرسیده به فروشگاه کوروش
بلوار شهید فهمیده،قبل از شهیدفهمیده9
بلوار پیروزی،اخوان ثالث 3
خیابان بهار جنب مسجد امام خمینی ره
بلوار شمس،مجتمع الزهرا

پشتیبانی

09154033995