دسته الکتریکی

الکتریکی و خدمات برق ساقی

انتهای فروردین22 - جنب مسجد

الکتریکی مهتاب

گلبهار،بلواراستقلال،خیابان بهار،بهار10،داخل پارک لاله،سمت چپ

کالای برق غلامی

بلوار پرند ، استاد رسام

کالای برق ایمان

گلبهار،بلوارپرند،بعدازمیدان غدیر،قبل ازپرند3

الکتریکی محمدی

بلوار عطار نیشابوری، بلوار پرند

شهاب الکتریک

گلبهار،حاشیه بلوارپرند،بین پرند3وخیابان رسام

کالای برق ایرانیان

خراسان رضوی، شهرستان گلبهار، روستای نوبهار، بزرگراه قوچان - مشهد، قوچان

کالای برق حامدی

استقلال7،مجتمع اوپال

الکتریکی شهاب

بلوار پرند

کالای برق قائم

گلبهار،بلواراستقلال،استقلال،استقلال17،برونسی2،مجتمع تجاری امام رضا ع

خدمات کامپیوتری

بلوار ملک الشعرای بهار

الکتریکی ثامن

بلوار مهرگان، مجتمع تجاری مهرگان

بازرگانی راد الکترونیک

گلبهار،بلوارپیروزی،بلواربرونسی،برونسی31

نورپردازی تخصصی ساختمان

لوستر،آباژور آرمان

گلبهار،بلوارامام خمینی60،کنارمجتمع تجاری آرمان،طبقه اول

پشتیبانی

09154033995