دسته استارت دینام و باتری

باتری سازی امیر

گلبهار،بلوارشهیدکاوه،کاوه10،بلواربهمن3،مجتمع کارگاهی،جنب معاینه فنی

سیم کشی وباطری سعید

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک،مجتمع کارگاهی

باطری حسن زاده

گلبهار،بلوارپرند،خیابان کمال الملک

فروشگاه باتری رضایی

کمال الملک 8، طوبی

باطری فروشی پیروزی

بلوار امام رضا، بلوار شهید برونسی، بین بلوار جمهوری اسلامی و برونسی 19

سیم کشی و باتری سازی سهراب زاده

گلبهار،خروجی به سمت مشهد،جنب پمپ گاز،مجتمع خدمات خودرویی ساحل

پشتیبانی

09154033995