دسته ادارات و سازمان ها

اداره آموزش و پروزش گلبهار
بلوار ابن سینا، خیابان نسترن (بعد از میدان عمران به سمت بلوار عدالت)
گلبهار، بولوار ابن سینا، بعد از شهرداری
اداره گاز گلبهار
گلبهار، ابتدای بولوار پرند
گلبهار، خیابان بهار، خیابان نرگس
گلبهار، بولوار عدالت، عدالت44، ساختمان شورای شهر گلبهار
دادگستری گلبهار
گلبهار، بولوار استقلال، تقاطع ابن سینا، روبروی شهرداری
گلبهار، خیابان بهار، خیابان نرگس
شهرداری گلبهار
گلبهار، بلوار ابن سینا بعد از تقاطع استقلال
گلبهار، بولوار استقلال، قبل از تقاطع ابن سینا
اداره پست گلبهار
گلبهار، بولوار چهارباغ، خیابان یاس
گلبهار، بولوار عدالت، بین عدالت 5و7
شرکت عمران شهر گلبهار
گلبهار، بولوار ابن سینا، میدان عمران
اداره برق گلبهار
گلبهار، ابتدای بولوار پرند
کلانتری 14 گلبهار
بین بلوارمطهری،وخواجه نصیرالدین طوسی
کمیته امداد امام خمینی شهرستان گلبهار
بلوارچهارباغ-خیابان یاس-خیابان نرگس
گلبهار، بلوار عطار ،بین عطار 14و16، خیابان ترنج
مدیریت برق گلبهار
بلوارعدالت-خیابان کمال الملک-خیابان پرند
بلوار عدالت، بهار، بهار 20

پشتیبانی

09154033995